วิธีเข้าสู่ระบบจัดการหลังร้าน

กรอก Username และ Password

การเข้าใช้งานหลังร้าน prestashop

 

 

คลิ๊กที่ แทบ หมวดหมู่สินค้า

คลิ๊กที่ แทบ หมวดหมู่สินค้า

คลิ๊กที่เพิ่มหมวดหมู่ย่อย

คลิ๊กที่เพิ่มหมวดหมู่ย่อย

กรอกรายละเอียดในช่องว่างให้ครบ (ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง * จำเป็นต้องกรอก)

เสร็จแล้วกด ?Save? หรือ ?Save and back to parent category? ปุ่มไหนก็ได้


กรอกรายละเอียดในช่องว่างให้ครบ (ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันสีแดง  * จำเป็นต้องกรอก) เสร็จแล้วกด ?Save? หรือ ?Save and back to parent category?  ปุ่มไหนก็ได้

กรณีที่มีหลายภาษา ให้กดที่ รูปธงชาติ เพื่อกรอกข้อความของภาษาอื่น

(Case with a flag, press to enter the language.)

 

 

เพิ่มสินค้าใหม่ทำอย่างไร?

คลิกที่ เมนูลัดด้านบนขวา

คลิกที่ เมนูลัดด้านบนขวา
หรือ คลิกที่ แทบ หมวดหมู่สินค้า

เลื่อนลงมาประมาณกลางหน้า หรือเกือบล่างสุด คลิกที่  ?เพิ่มสินค้าใหม่? จะพบหน้าเพิ่มสินค้าใหม่

เลื่อนลงมาประมาณกลางหน้า หรือเกือบล่างสุด คลิกที่ ?เพิ่มสินค้าใหม่?

เลื่อนลงมาประมาณกลางหน้า หรือเกือบล่างสุด คลิกที่  ?เพิ่มสินค้าใหม่?


จะแสดงหน้าสำหรับเพิ่มสินค้าใหม่

เลื่อนลงมาประมาณกลางหน้า หรือเกือบล่างสุด คลิกที่  ?เพิ่มสินค้าใหม่? จะพบหน้าเพิ่มสินค้าใหม่

เลื่อนลงมาประมาณกลางหน้า หรือเกือบล่างสุด คลิกที่  ?เพิ่มสินค้าใหม่? จะพบหน้าเพิ่มสินค้าใหม่
เลื่อนลงมาประมาณกลางหน้า หรือเกือบล่างสุด คลิกที่  ?เพิ่มสินค้าใหม่? จะพบหน้าเพิ่มสินค้าใหม่

เลื่อนลงมาประมาณกลางหน้า หรือเกือบล่างสุด คลิกที่  ?เพิ่มสินค้าใหม่? จะพบหน้าเพิ่มสินค้าใหม่

เสร็จแล้วกด "Save and stay" เพื่อรอการเพิ่มรูปสินค้า

คลิก แทบรูปภาพ เพื่อเพิ่มรูปสินค้า


คลิก แทบรูปภาพ เพื่อเพิ่มรูปสินค้า

ดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมดทำอย่างไร?

คลิกที่ เมนูข้อมูลลูกค้า

เลื่อนลงมาข้างล่างจะมีข้อมูลลูกค้าทั้งหมด ที่ลงทะเบียนในระบบ 

ดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมด


หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวลูกค้าแต่ละคน ให้คลิ๊กที่รายชื่อลูกค้าที่ต้องการ  จะแสดงข้อมูลดังนี้

ข้อมูลลูกค้า

 

ดูข้อมูลรายละเอียดใบสั่งซื้ออย่างไรเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ?

เลือกเมนู ?ข้อมูลการสั่งซื้อ?

เลือกเมนู ?ข้อมูลการสั่งซื้อ?

จะเห็นใบสั่งซื้อทั้งหมดของร้าน ถ้าต้องการดูรายละเอียดใบสั่งซื้อ ให้คลิกเลือกใบสั่งซื้อข้างล่างนี้ของใบที่ต้องการ

จะเห็นใบสั่งซื้อทั้งหมดของร้าน  ถ้าต้องการดูรายละเอียดใบสั่งซื้อ ให้คลิกเลือกใบสั่งซื้อข้างล่างนี้ของใบที่ต้องการ

ตัวอย่าง รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า
ตัวอย่าง รายละเอียดใบสั่งซื้อสินค้า

การเปลี่ยนสถานะใบสั่งซื้อ

การเปลี่ยนสถานะใบสั่งซื้อ

 

แก้ไขข้อความหน้าเว็บไซต์ทำอย่างไร?

เมื่อต้องการแก้ไขข้อความในหน้าแรกของเว็บไซต์ ดังภาพ (ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ของขวัญ ของที่ระลึก oceangiftpremium)

ข้อความหน้าเว็บไซต์


1. คลิกที่ แทบโมดูล


แก้ไขข้อความหน้าเว็บไซต์

2. เลื่อนลงมาข้างล่างและหาโมดูลชื่อ Home text editor  ดังภาพข้างล่างนี้

แก้ไขข้อความหน้าเว็บไซต์คลิ๊กที่ Configure  จะพบหน้าจอให้กรอกข้อความ ดังนี้..

แก้ไขข้อมูลหน้าเว็บไซต์

กรอกข้อมูลในช่องสี่เหลี่ยม ตามความเหมาะสมของรูปแบบที่กำหนดไว้  เสร็จแล้วกด Update เพื่อแก้ไขข้อมูล